Lesný beh Šemša

LESNÝ BEH ŠEMŠA
6.ročník
PROPOZÍCIE
Termín: 26.november 2022 od 9:00 so štartom o 11:00
Miesto: obec Šemša
Organizátor: Šemša v pohybe občianske združenie, obec Šemša
Registrácia: online beh.sk link uverejnený na FB udalosti
Trať: 5,5 km – 120 m prevýšenie
11 km – 300 m prevýšenie
Program: 9:00 – 10:50 prezentácia bežcov
11: 00 – ŠTART
Od 12: 00 občerstvenie v kultúrnej sále OcÚ,
po dobehnutí všetkých bežcov tombola (tombolový lístok je štartovné číslo)
12:30 vyhlásenie a ocenenie víťazov
Štartovné čísla: Každý pretekár pri prezentácii dostane štartovné číslo, ktoré bude mať pripevnené riadne tak, aby bolo viditeľné počas celých pretekov z prednej strany.
Ceny: 1., 2., 3. miesto : 5,5km / 11km, ženy / muži – pohár, diplom, vecná cena
Štartovné: 10,-€ vopred na účet SK33 8330 0000 0020 0183 8066
12,-€ v deň konania preteku
Meranie času: časy budú merané ručne
Info: lesnybeh@gmail.com mobil: 0905 543 139 , 0948 454 142
Sprievodné podujatie: Detský beh ulicami Šemše
Organizátor: ŠPLH oz registrácia detí od 8:00, štart o 9:00, vyhlásenie víťazov o 10:00
Občerstvenie, účastnícka medaila, vecné ceny

Zabezpečenie: WC, zdravotník, občerstvenie, šatňa v priestoroch OcÚ

Pre všetkých pretekárov bude na tratiach k dispozícii teplý čaj, voda, iontový nápoj a v cieli účastnícka medaila, v priestoroch OcÚ teplé jedlo, čaj, varené víno, ovocie, domáce koláče, tombola.

Dátum

nov 26 2022
Expired!

Čas

8:00 - 15:00

Cena

10€

Miesto

Šemša
Kategória

Pridaj komentár