Ahoj,

sme  občianske združenie Milujem Behanie.

Hlavnými cieľmi nášho združenia je:

 • budovať bežecké okruhy, tréningové miesta ako aj označovať bežecké okruhy na území SR,
 • zriadiť oddiel rekreačného behu a atletický oddiel, prostredníctvom ktorého poskytne deťom, mládeže a dospelým odborné vedenie atletického tréningu, vrátane tvorenia tréningových plánov a poskytovanie odborných rád v oblasti zdravia a stravovania športovca
 • podpora športu detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania
 • združovať všetkých občanov SR, ktorí sa venujú behu ako jednej z foriem pohybovo-rekreačnej aktivity prispievajúcej k zdravému životu,
 • podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti aktivít súvisiacich s rekreačným behom,
 • riadiť a vyhodnocovať združením organizované bežecké podujatia.

Členstvo v klube

Členstvo v klube je dobrovoľné a ponúka rôzne výhody. Členom môže byť fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí s jeho cieľmi a so stanovami. 

Výhody členstva

 • Môžeš využiť zľavy, pri nákupe tovarov a služieb u našich partnerov – Top4runing 10% zľava na bežecká obuv/tretry/oblečenie,
 • Môžeš sa zúčastňovať bežeckých tréningov, ktoré organizujeme 1x týždenne v TR a 1x týždenne v okolitých obciach (ak je požiadavka),
 • Môžeš pretekať za naše spoločné občianske združenie Milujem behanie,
 • Neplatíš štartovné na pretekoch ktoré organizujeme Night run Turč. Teplice, Rodinný beh Tur. Teplice,
 • Získaš 50% zľavu  (100% cena je 50€) na vypracovanie individuálneho bežeckého plánu a súkromné hodiny od certifikovaného trénera atletiky