Pripravil sme viacero spôsobov ako nás môžete podporiť.

Ponuka spolupráce pre organizátorov pretekov:

  • bezplatne budeme propagovať Vašu športovú udalosť na našej stránke v sekcii „Trate a termíny bežeckých pretekov“ na Blogu, ak napíšete a pošlete nám článok.
  • – po skončení športovej udalosti môžeme zverejniť výsledky, galériu alebo ďalšie materiály týkajúce sa danej akcie, ktoré nám pošlete.

Termíny, registračný link, propagačné foto Vašich bežeckých akcií nám môžete kedykoľvek poslať. 

Samozrejme, ak Nás spomeniete ako Vašich mediálnych partnerov, budeme veľmi radi. Taktiež na Vašu stránku môžete uverejniť link na Váš závodný bežecký okruh, ktorý uverejníme na našej stránke.

Ponuka spolupráce pre podporu značenia bežeckých okruhov

Jedným z našich cieľov je budovanie bežeckých okruhov na Slovensku. Výroba a osadenie bežeckého značenia si vyžaduje finančné prostriedky. Ich výška závisí od dĺžky okruhu a množstva križovatiek. Pre predstavu na označenie 5km okruhu je potrebných cca 300 eur.

Logo sponzorov jednotlivých okruhov môže byť umiestnené na bežeckom značení ako aj na veľkej mape bežeckých tratí, ktoré budeme umiestňovať v centre jednotlivých miest, odkiaľ budú jednotlivé okruhy spravidla začínať.

Pre generálnych sponzorov je možnosť nazvať trať podľa vlastných požiadaviek.

Ponuka spolupráce pre podporu bežeckej komunity 

Občianske združenia spájajú ľudí. Naše O.Z. spája hobby ako aj profi bežcov, ktorý Milujú Behanie. Komunita bežcov sa každým rokom viac rozrastá a pre podnikateľov je to dobrá cieľová skupina.

Poskytnutím zľavy na tovar alebo službu, dokážeme Vaše podnikanie propagovať pri jednotlivých bežeckých podujatiach, ako aj na našej stránke pri jednotlivých bežeckých okruhoch. Keďže bežecké okruhy sú štruktúrované podľa jednotlivých mestách a obciach, Vaša reklama bude presne geograficky zacielená na bežeckú cieľovú skupinu.

Minimálna výška zľavy je 20%