Video z posledného ročníka Štartovné: Hlavná kategória a Hobby kategória: ONLINE = 8 €, na mieste…