8 km MT Podháj bežecký okruh

8 km MT Podháj bežecký okruh vychádza z menšieho 6 km okruhu. Z Podhája sa nepokračuje smer OC Tulip, ale beží sa ďalej na nový Martin a mestskú časť Záturčie. NA Záturčí sa odbočí doprava a beží sa popod hlavnú cestu na staršiu cyklotrasu po ktorej sa pokračuje k OC Tulip a naspäť po novej cyklotrase späť na Podháj.

Relive ‚8 km MT-Podháj Okruh‘

Pridaj komentár