12,5 km okruh ponad Vrútky

s prevýšením 400m. Začína sa v Martine-Priekope. Zo začiatku sa beží po asfaltke smerom na Martinské Hole. Pri ATC Turiec odbočíme smerom na Polom, Saračníky. Javornou dolinou plynule stúpame po lesnej pieskovej ceste. Po 3,5km sa dostaneme na križovatku lesných ciest, ktorá je turistickou tabuľou označená ako Javorná. Tu prudko odbočíme doprava a po modrej turistickej značke prudko klesáme k ústiu Kamennej doliny. Odbočíme doprava a po asfaltovej ceste bežíme dolu kopcom až ku hlavej ceste E50. Prebehneme priamo cez ňu a pokračujeme dolu Vrútkami až ku rieke Turiec. Odbočíme do prava a po brehu Turca bežíme po cykloceste až do Priekopy.

Relive ‚Javorná‘

Pridaj komentár