14,1 km bežecký okruh Mošovce-Rakša-Turč.Michal

Stredne dlhý okruh ktorý môžete bežať z Turč. Michala, Mošoviec alebo z Rakše. Medzi Turč. Michalom a Mošovcami sa beží po asfaltovej ceste. Je to mierne dlhšie stúpanie. Na konci je prudší zbeh do Mošoviec. Ďalej sa beží obcou popri Kaštieľu (viď foto 1).

Za kaštieľom môžete zabočiť do parku a vyhnúť sa bežaniu po ceste. Bežíte parkom popri ceste po pravej strane. Na  konci parku je brána na hlavnú cestu. Prebehnete cez hlavnú cestu a pokračujete alejou (viď foto2).

Po prvej ruke budete mať rybníky. Bežíte rovno, po cca 300 m je mierny stúpačik na lesnú cestu po ktorej bežíte vpravo. Dobehnete na križovatku ciest (viď foto 3).

Bežíte vpravo cca 200m a potom ďalšia križovatka (viď foto 4).

Bežíte vľavo. Pokračujete rovno po ceste miernym stúpaním až k farme Jack. Prebehnete okolo Farmy (máte ju stále po pravej ruke) a pokračujete až k prameňu Révay (viď foto 5 a 6).

Tam odbočíte doľava a pokračujete po zvážnici. Je to mierne stúpanie cca 1,5 km. Následne rýchly zbeh na križovatku ciest zvaný Mača (viď foto 7 a 8).

Ak máte ešte veľa síl môžete odbočiť doľava a ísť 3 km na kopec Drienok :). Ak nie pokračujete vpravo a bežíte dolu kopcom po asfaltke smer Rakša. V jednom úseku sa asfaltka zmení na rozbitú kamennú cestu. Pred Rakšou na križovatke odbočíte vpravo (viď foto  9) a následne vľavo.

Bežíte mierne do kopca okolo obce Rakša. Po cca 1 km sa dostanete na križovatku ciest za obcou Rakša a bežíte vpravo (viď foto 10) na Turč. Michal na ukončenie okruhu (viď foto 11).

Relive ’14 km okruh Mošovce-Rakša-Turč. Michal‘

Mošovce kaštieľ

Foto 1. Beží sa rovno popri Kaštieli. Za kaštieľom do parku.

aleja Mošovce
Foto 2. Na konci parku po prebehnutí cez cesta sa beží alejou

odbočka doprava Mosovce

Foto 3. Beží sa vpravo na križovatke

križovatka Mošovce doľava

                  Foto 4. Beží sa vľavo na križovatke. Ak by ste bežali vpravo, vrátite sa späť do Mošoviec

prameň révay Mošovce

Foto 5. Prameň Révay

odbočka doľava prameň Révay

Foto 6. Odbočka vľavo – Prameň Révay

Odbočka Mača

Foto 7. Odbočka vpravo – Rázcestík Mača

Mača

Foto 8. Rázcestík Mača. Naľavo bežíte na kopec Drienok vpravo okruh smer Rakša

Foto 9. Na križovatke bežíte vpravo a následne bežíte v ľavo.

Na tejto križovatke sa stretávajú viaceré bežecké okruhy. Môžete bežať cez obec Rakša, alebo ak máte veľa síl a chcete si dať 30 km môžete prejsť na okruh smer Háj, ktorý sa neskôr napája na tento okruh v Turč. Michale (posledná fotka)

razcestie Turč. Michal a Rakša

Foto 10. Na konci Rakše beží sa vpravo.  Ak ste bežali cez Rakšu, tak tu sa znova napojíte na tento okruh.

križovatka Turč. Michal Zorkovce Sever    Foto 11. Beží sa vpravo na hlavnú cestu smer Mošovce. AK ste si okruh predĺžili o Háj tak tu znova nabehnete na tento okruh.

 

Pridaj komentár