Okruh – Teplický Horský Polmaratón

50% asfalt + 50% trail.
Okruh začína v Turč. Michale smerom na Rakšu. Z Rakše, smer Háj popri cintorínu a hore na lúke bežať vľavo. Bežíte okolo Hája a pred poľom bežíte vľavo. Pred vstupom do lesa sa beží vpravo, kde začína stúpanie do kopca. Bežíte po lesnej cestičke až sa dostanete na turistický chodník (zelená značka) a bežíte vľavo po zelenej až hore na Čremošné.
Na Čremošnom po ceste na Urpín a tam po zvážnici mierne do kopca, ďalej po lúke až na hlavnú zvážnicu a zbehom až do Turč Teplíc. Na konci zvážnice odbočíte vľavo a bežíte popri pomníku vojakov 2 sv. vojny dolu schodmi a odbočíte vpravo.
Po dobehnutí na križovatku odbočiť vľavo a bežíte po hlavnej ceste hore kopčekom. Bežíte ku cintorínu a tam odbočíte vpravo a bežíte k železničnému prejazdu, za ktorým odbočíte vpravo. Následne cca 4 km rovno miernym dolu kopcom až na hlavnú križovatku, kde odbočíte vpravo.
Bežíte po hlavnej ceste cez železničné priecestie do Diviak. Na veľkej križovatke prebehnete rovno a bežíte smer Kostol Turč. Michal, späť na štart.

Krásny okruh je uzavretý. Prajem príjemné pobehanie 🙂

Viď video Relive alebo GPS na STRAVA

Relive ‚Parádní dobrodružství‘

Pridaj komentár