15 km Okruh Sobrance – Baškovce – Choňkovce – Tibava – Sobrance

100% asfalt.
Pekný okruh Sobrance. Vhodný na Nedeľne pobehanie, keď je znížená premávka na hlavnej ceste.

Okruh som začal pri reštaurácií Lucia behom cez cestu okolo starého hotela smer obec Baškovce. Beží sa rovno po ceste až k starým kúpeľom. JE tam pekný lesopark (škoda, že kúpele sú z devastované) Za parkom pokračujete po hlavnej ceste až do obce Baškovce. Asi v strede dedinky sa odbáča doprava na staršiu asfaltovú cestu, ktorá sa v zime neudržiava. Beží sa priamo, nemá sa kde zablúdiť. Po príchode do obce Choňkovce priamo až na hlavnú cestu kde odbočíte doprava smerom na obec Tibava. Je to cca 2,5 km rovná cesta s miernym sklonom dolu. Po dobehnutí do obce Tibava sa napojíte na hlavnú cestu a odbočíte doprava smer Sobrance. Cca 2,5 km po hlavnej ceste a ste na začiatku okruhu.

Krásny okruh je uzavretý. Prajem príjemné pobehanie 🙂

Viď video Relive alebo GPS na STRAVA

Relive ’15 Km okruh Sobrance‘

Pridaj komentár