Turč.Teplice-Čepčín-Mošovce Polmaratón

ďalší nádherná polmaratónová trasa v okolí Turč. Teplíc. Prevažná časť sa beží po vedľajších cestách. Je to prepojenie dvoch menších okruhov. Počas behu si prevetráte hlavu v okolí mesta Turčianske Teplice. Prebehnete cez obce Malý Čepčín, Bodorová ako aj Mošovce.

Bežecký okruh sa dá na viacerých miestach skrátiť (viď  mapky nižšie). Samozrejme pri dostatku síl sa dá pridať ďalších aj 10 km s predĺžením okruhu o obec Veľký Čepčín a Ivančinu.

Relive ‚TR-ČEPČÍN-MOŠOVCE Polmaraton‘

Pridaj komentár