Okruh spájajúci mestské časti Priekopa, Stráne, Podháj a Záturčie. Prevýšenie 240m. Začína sa v Priekope na moste ponad Sklabiňský potok(Jordán). Pokračuje sa smerom ku rampe na Martinské Hole. Po rozbitej asfaltovej lesnej ceste zvanej Investička sa dostaneme do Strání. Miernym asfaltovým zbehom sa dostaneme do časti Podháj, kde sa poza športovú halu dostaneme na cyklocestu. Po nej pokračujeme 5 km po brehu rieky Turiec až do Priekopy.

Relive ‚Investička‘

Pridaj komentár