10 km trailový bežecký okruh Rakša

10 km čiste trailový a mierne kopcovitý bežecký okruh Rakša. Ten cíp na mapke nepočítam. Beží sa n nádhernom prostredí Veľkej Fatry. Z obce Rakša smerom na Drienok. Po 4 km je križovatka (Mača) kde zabočíte doľava a bežíte smerom na prameň Révay. Pokračujete smerom na Mošovce a pred kúpaliskom zabočíte doľava. Bežíte hore kopcom na polia a pokračujete cestičkou späť na Rakšu.

Relive ’12 km TR-Rakša-Mošovce okruh‘

Pridaj komentár