9 km Bežecký okruh Liptovský Mikuláš.

60% asfalt + 40% štrk/tráva ale kľudne môžete bežať popri Váhu po poľnej cestičke a tak bude skóre okruhu 30% asfalt + 70% štrk/tráva .
Prevažne rovinatý okruh. Beží sa okolo Váhu po novovybudovanej cyklotrase až po sídlisko Podbreziny. Tam sa treba otočiť a bežať popri železničnej trati smerom späť do mesta. Železničnú trať máte po ľavej ruke. Je tam trávnato-kamenný chodníček. Beží sa až po železničné priecestie pri ceste na Hájik (Tam začínajú bežecké okruhy Olympionikov). Prebehnete cez železnicu a bežíte okolo starých kasárni. Za nimi na najbližšej odbočke sa dáte do prava a bežíte rovno. Orientačný bodo je pre Vás vysoký komín pred Vami. Bežíte na koniec cesty okolo škôlky a školy. Na konci cesty sa dáte doľava a po cca 50m odbočíte vpravo smer námestie. Prebehnete úzkou uličkou a ste v centre mesta. Tam bežíte po pravej strane a Prior obiehate po pravej strane aby ste sa vyhli hlavnej ceste. Bežíte okolo pošty a pri malom občerstvení na križovatke odbočíte doľava. AK netrafíte túto odbočku môžete odbočiť aj na ďalšej. Pokračujete rovno až po hlavnú cestu kde sa nachádza Hotel Jánošík. Po prebehnutí hlavnej cesty odbočíte doľava a napojíte sa znovu na novú cyklotrasu  popri Váhu. Okru ukončíte na mieste kde ste ho začali. Prajem príjemné klusanie.

Relive ‚9 km bežecký okruh v LM‘

Pridaj komentár