Rovinatý 15 km Okruh Z turČ. Teplice na Dubové a späť cez rovnú horu.

80% asfalt + 20% štrk/tráva.
Okruh vedie centrom mesta smerom na časť Dolná Štubňa. Pri Cintoríne sa odbáča doprava smerom na železničnú trať. Po prebehnutí cez koľaje sa zabáča doprava a po cca 500 m odbočka vľavo na močariská (Rybárstvo požehy). Je tam veľmi pekný areál na oddych. Pokračuje sa smerom po ceste smer Dubové. Beží sa celou obcou až na hlavnú cestu, tam odbočka doprava. Po cca 300m pred posledným domom na križovatke odbočka doprava. Po približne 400m po pravej strane uvidíte menšie družstvo. Bežíte smer Rovná hora po poľnej cestičke až k starej bráne. Tam sa cestička pomaly stráca a bežíte po tráve smerom napravo. Je tam malý potôčik schovaný v poraste. Prebehnete cez potôčik a ste na ďalšej lúke. Tam bežíte po lúke mierne doprava a napojíte sa na štrkovú cestu, po ktorej bežíte vľavo. Po cca 1000m sa štrková cesta napojí na asfaltku a bežíte rovno smerom k cintorínu Turč. Teplice. Prebehnete koľajiskom a ste v meste Teplice, kde ukončíte okruh.

Tento okruh je vhodný pre začínajúcich bežcov dlhších trás. Aj kopček aj rovinka a mierny zbeh. Všetko potrebné na prvé komplexné bežecké tréningy :).

Relive ‚Okruh Tur. Teplice – Dubové.‘


Pridaj komentár